Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek
W skład Zarządu Izby wchodzą następujące osoby:
 
Prezes Zarządu
Paweł Klimczak
tel. +48 695 294 600
 
Wiceprezes Zarządu
Mariola Bolewska
tel. +48 606 401 617
 
Członek Zarządu
Koryna Borońska
 tel. +48 566 887 181
 
 Członek Zarządu
Mariusz Biskot
tel. +48 605 234 333
 
Członek Zarządu, Skarbnik
Jacek Kołakowski
tel. +48 669 200 162
 
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres siedziby Izby:
Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek
ul. Zacisze 6
87-100 Toruń
 
lub na adres e-mail: zarzad@izbapa.pl