Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek

Dokumenty do pobrania:

 
Dokumenty Izby:
- Statut Izby [Adobe Acrobat PDF - 85.99 KB]
- Deklaracja Członkowska [Adobe Acrobat PDF - 36.5 KB]
 
Aktualne ustawy i rozporządzenia regulujące działalność Punktów Aptecznych:
- Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Punktach Aptecznych - lista traci ważność z dniem 17.11.2010 r. [Plik Acrobat PDF - 1,02 MB]
- Ustawa Prawo Farmaceutyczne [Adobe Acrobat PDF - 832.25 KB]
 
Urzędowy wykaz produktów leczniczych:
- Część A [Adobe Acrobat PDF - 2.86 MB]
- Część B [Adobe Acrobat PDF - 553.13 KB]
- Część C [Adobe Acrobat PDF - 241.87 KB]